Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1045000


 strona główna
Witamy na stronach Instytuty Fizyki Politechniki Krakowskiej

>>  Regulamin BHP

Zasady BHP obowiązujące na zajęciach laboratoryjnych z fizyki.

 1. Do laboratorium przychodzimy bez płaszczy (kurtek), które zostawiamy w szatni.
 2. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów w laboratorium.
 3. Przystępując do wykonania ćwiczenia stosujemy się do następujących zasad:
  • zapoznajemy się z instrukcja, oraz z wszelkimi zaleceniami bezpieczeństwa znajdującymi się bezpośrednio przy ćwiczeniu i w instrukcji,
  • uruchomienie lub wprowadzenie w ruch urządzenia odbywa się tylko za zgodą prowadzącego,
  • nie wolno włączyć napięcia elektrycznego, bez zezwolenia prowadzącego, natomiast konieczne w ćwiczeniu zmiany obwodów muszą być wykonywane przy wyłączonym napięciu z sieci, a poprawność połączeń akceptowana przez prowadzącego,
  • należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu ćwiczeń z użyciem:
   1. szkła laboratoryjnego
   2. kwasu bądź innych chemikaliów
   3. lasera
   4. źródła promieniowania
  • należy przestrzegać zaleceń BHP umieszczonych zarówno w instrukcji, jak i przy danym ćwiczeniu.
 4. W ćw. 10 należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie poparzyć się wrzącą wodą oraz, by woda nie zamoczyła przewodów lub urządzeń elektrycznych.
 5. Po zakończeniu ćwiczenia wyłączamy aparaturę zgodnie z zasadami umieszczonymi w instrukcji.

W przypadku występujących wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości w działaniu urządzeń - należy natychmiast zwrócić się do osoby prowadzącej.

 

 

 administrator portalu

 C Design MK