Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
ChNNa

>> Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych 
I Pracownia fizyczna 
Laboratorium 1A 

H A R M O N O G R A M
ćwiczeń laboratoryjnych
dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały - I rok
w semestrze letnim 2013/2014 r.
Tydzień
Zespół
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 4 5 11 7 10 27 12 20 17 24 26 28 14 21
2 1 5 11 7 10 27 12 20 17 24 26 28 14 21 4
3 1 11 7 10 27 12 20 17 24 26 28 14 21 4 5
4 1 7 10 27 12 20 17 24 26 28 14 21 4 5 11
5 1 10 27 12 20 17 24 26 28 14 21 4 5 11 7
6 1 27 12 20 17 24 26 28 14 21 4 5 11 7 10
7 1 12 20 17 24 26 28 14 21 4 5 11 7 10 27
8 1 20 17 24 26 28 14 21 4 5 11 7 10 27 12
9 1 17 24 26 28 14 21 4 5 11 7 10 27 12 20
10 1 24 26 28 14 21 4 5 11 7 10 27 12 20 7
11 1 26 28 14 21 4 5 11 7 10 27 12 20 7 24
12 1 28 14 21 4 5 11 7 10 27 12 20 7 24 26
13 1 14 21 4 5 11 7 10 27 12 20 7 24 26 28
14 1 21 4 5 11 7 10 27 12 20 7 24 26 28 14

Data ostatniej modyfikacji strony: 07.08.2017

 

 administrator portalu

 C Design MK