Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
FIa

>> Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych 
I Pracownia fizyczna 
Laboratorium 1A 

H A R M O N O G R A M
ćwiczeń laboratoryjnych
dla Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
kierunek: Informatyka - I rok
w semestrze letnim 2013/2014 r.
Tydzień
Zespół
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 5 6 7 10 12 16 14 4 17
2 1 6 7 10 12 16 14 4 17 27
3 1 7 10 12 16 14 4 17 27 26
4 1 10 12 16 14 4 17 27 26 28
5 1 12 16 14 4 17 27 26 28 5
6 1 16 14 4 17 27 26 28 5 6
7 1 14 4 17 27 26 28 5 6 7
8 1 4 17 27 26 28 5 6 7 10
9 1 17 27 26 28 5 6 7 10 12
10 1 27 26 28 5 6 7 10 12 16
11 1 26 28 5 6 7 10 12 16 14
12 1 28 5 6 7 10 12 16 14 4
13 1 24 13 16 11 20 21 3 34 29

Data ostatniej modyfikacji strony: 07.08.2017

 

 administrator portalu

 C Design MK