Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 11

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 11 

Ćw. 11  Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego wodoru i miedzi

Rys.1. Woltametr
 1. Omówić zjawiska dysocjacji elektrolitycznej (podać przykłady) i elektrolizy.
 2. Podać prawo elektrolizy Faradaya.
 3. Podać definicje, jednostki i sens fizyczny równoważnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.
 4. Omówić teorię przewodnictwa elektrolitów. Co to jest ruchliwość jonów.
 5. Opisać zależność przewodnictwa elektrolitów od ich stężenia i temperatury.
 6. Podać od czego zależy gęstość jonów (wyprowadzenie).

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów t. I.
 3. R. Resnick, D. Halliday: Fizyka t. II.
Uwagi BHP:

Roztwór kwasu jest związkiem żrącym, może zniszczyć ubranie a także inne przedmioty. Nie trzymać żadnych zbędnych przedmiotów na stole laboratoryjnym.
- Uważać, żeby przy wypuszczaniu gazów z woltametru, nie rozpryskiwał się kwas.
- W przypadku, gdy kwas pryśnie na ciało, przemyć natychmiast to miejsce pod bieżącą wodą.


 

 administrator portalu

 C Design MK