Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 12

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 12 

Ćw. 12  Pomiar oporu elektrycznego i wyznaczanie oporu właściwego metali

 1. Podać prawa przepływu prądu (Ohma, Kirchoffa).
 2. Podać definicje: oporu elektrycznego (wartość średnia, różniczkowa) i oporu właściwego.
 3. Podać teorię przewodnictwa elektrycznego metali.
 4. Omówić zależność oporu elektrycznego od temperatury. Na czym polega nadprzewodnictwo.
 5. Omówić metody pomiaru oporu elektrycznego.
 6. Wyjaśnić zasadę działania mostka Wheatstone`a.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów t. I i II.
 3. R. Resnick, D. Halliday: Fizyka t. II.

 

 administrator portalu

 C Design MK