Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 14

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 14 

Ćw. 14  Badanie pola elektrycznego metodą wanny elektrolitycznej

Rys.1. Wanna elektrolityczna
 1. Omówić wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne. Definicje i związki między wielkościami.
 2. Twierdzenie Gaussa, rozkład ładunku na powierzchni przewodnika.
 3. Powierzchnie ekwipotencjalne i metoda obliczania wektora natężenia pola elektrycznego E.
 4. Elektrolity, mechanizm przewodzenia prądu.
 5. Narysować i omówić schemat połączeń elektrycznych.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów t. I, Warszawa 1975.
 3. R. Resnick, D. Halliday: Fizyka, PWN, Warszawa 1970.
 4. A. Januszajtis: Fizyka dla politechnik, PWN, Warszawa 1975.
Uwaga BHP:

Roztwór siarczanu miedzi po zakończonym ćwiczeniu zbieramy z wanny przy pomocy gruszki gumowej i ponownie wlewamy do naczynia.


 

 administrator portalu

 C Design MK