Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 17

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 17 

Ćw. 17  Badanie pola magnetycznego przy użyciu hallotronu

Rys.1. Układ doświadczalny

Rys.2. Solenoid z hallotronem w środku
 1. Na czym polega efekt Halla (analiza jakościowa)?
 2. Co nazywamy tzw. anomalnym efektem Halla (przewodnictwo dziurowe)?
 3. Przeanalizować efekt Halla ilościowo, korzystając z modelu swobodnych elektronów w metalach.
 4. Omówić pomiar indukcji B pola magnetycznego za pomocą hallotronu według schematu układu pomiarowego przedstawionego na rys. 4 w instrukcji.
 5. Zastosowanie hallotronów w technice.
 6. Omówić pola magnetyczne wytwarzane wokół magnesów o różnych kształtach (np. sztabkowych, w kształcie podkowy), wokół przewodnika prostoliniowego i solenoidu przez który płynie prąd.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. R. Resnick, D. Halliday: Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych t. II, PWN, Warszawa 1973.
 3. C. Kittel: Wstęp do fizyki ciała stałego, Wyd. IV, PWN, Warszawa 1974.

 

 administrator portalu

 C Design MK