Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 18

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 18 

Ćw. 18  Badanie rezonansu w obwodzie RLC

  1. Wyjaśnić pojęcia wartości: chwilowych, maksymalnych, skutecznych i średnich dla prądu zmiennego.
  2. Podać prawa przepływu prądu zmiennego. Omówić przepływ prądu zmiennego przez elementy R,L,C. Jakie są przesunięcia fazowe prądu względem napięcia na tych elementach.
  3. Podać definicję oporu czynnego, biernego i impedancji. Omówić moc prądu zmiennego.
  4. Wyprowadzić równanie różniczkowe drgań wymuszonych w szeregowym obwodzie R,L,C. Podać jego rozwiązanie.
  5. Omówić rezonans mechaniczny, akustyczny i elektryczny.

    LITERATURA:

  1. Skrypt PK.
  2. J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów t. I.
  3. R. Resnick, D. Halliday: Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych t. II, PWN, Warszawa 1973.

 

 administrator portalu

 C Design MK