Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 19

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 19 

Ćw. 19  Sporządzanie charakterystyk tranzystora

Rys.1. Zestaw doświadczalny
 1. Wytłumaczenie przewodnictwa elektrycznego ciał stałych na gruncie teorii pasmowej.
 2. Struktura przestrzenna półprzewodników grupy IV układu okresowego. Wiązanie kowalentne.
 3. Wytłumaczenie przewodnictwa w półprzewodnikach samoistnych w oparciu o model pasmowy.
 4. Półprzewodniki domieszkowe typu n i p - struktura przestrzenna.
 5. Przewodnictwo elektryczne w półprzewodnikach domieszkowych, rola poziomów donorowych i akceptorowych.
 6. Złącze p-n. Działanie diody półprzewodnikowej.
 7. Budowa tranzystora, typy tranzystorów i zasada działania.
 8. Sposoby podłączenia tranzystora w układach , schemat układu ze wspólnym emiterem.
 9. Rodzaje charakterystyk tranzystora.
 10. Parametry tranzystora.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. T. Dryński: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, §86 i 87.
 3. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna, s. 448-451, 456-463.
 4. I. W. Sawieliew: Kurs fizyki t. III, §53 i 64.

 

 administrator portalu

 C Design MK