Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 22

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 22 

Ćw. 22  Zastosowanie fotoogniwa do pomiarów fotometrycznych

Rys.1. Układ doświadczalny
 1. Model pasmowy ciała stałego (przewodnik, izolator, półprzewodnik).
 2. Półprzewodniki samoistne (przewodnictwo elektronowe, przewodnictwo dziurowe).
 3. Model pasmowy półprzewodnika domieszkowego typu n i p.
 4. Złącze p-n.
 5. Zjawisko fotoelektryczne: zewnętrzne, wewnętrzne, zaporowe.
 6. Budowa fotoogniwa.
 7. Zestawienie wielkości fotometrycznych.
 8. Absorpcja promieniowania żarówki w szkle (współczynnik absorpcji).

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów t. II, WN-T, Warszawa 1975.
 3. M. Skorko: Fizyka, PWN, Warszawa 1978.

 

 administrator portalu

 C Design MK