Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 24

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 24 

Ćw. 24  Wzorcowanie spektroskopu pryzmatycznego i analiza spektralna dostarczonych próbek gazów i soli

Rys.1. Układ doświadczalny
 1. Budowa spektroskopu. Zasada działania pryzmatu i kolimatora. (Zasady optyki geometrycznej)
 2. Zdolność rozdzielcza.
 3. Charakterystyka spektroskopu.
 4. Rodzaje widm spektralnych.
 5. Emisja i absorpcja.
 6. Analiza widmowa.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. Sz. Szczeniowski: Fizyka doświadczalna, t. IV.
 3. M. Skorko: Fizyka, PWN.
 4. M. Jeżewski: Fizyka, PWN.
 5. R. Resnick, D. Halliday: Fizyka dla nauk przyrodniczych i technicznych cz. II.

 

 administrator portalu

 C Design MK