Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 27

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 27 

Ćw. 27  Dyfrakcja i interferencja na szczelinach światła lasera

 1. Interferencja światła na dwóch szczelinach. Opis zjawiska i wyprowadzenie warunku na maksima i minima natężenia światła.
 2. Dyfrakcja światła na szczelinie. Opis zjawiska i wyprowadzenie warunku na wystąpienie minimów i maksimów w rozkładzie natężenia światła.
 3. Wpływ dyfrakcji na rozkład natężenia światła w zjawisku interferencji na dwóch szczelinach.
 4. Rozkład natężenia światła przy wzrastającej liczbie szczelin.
 5. Omówienie zjawisk emisji i absorpcji promieniowania przez atomy.
 6. Wymienić warunki konieczne do zaistnienia akcji laserowej i praktyczne sposoby ich realizacji.
 7. Zasada działania lasera i schemat aparatury.
 8. Omówienie zadań i uzyskanych w czasie pomiarów wyników.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna.
Uwagi BHP:

Chronić oczy przed bezpośrednim naświetleniem promieniowaniem laserowym. Nie wkładać w bieg promienia lasera przedmiotów o dużej zdolności odbiciowej.


 

 administrator portalu

 C Design MK