Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 28

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 28 

Ćw. 28  Wyznaczanie długości fal świetlnych przy użyciu siatki dyfrakcyjnej

 1. Zjawisko interferencji - doświadczenie Younga.
 2. Rola dyfrakcji w przypadku realnych szczelin.
 3. Siatka dyfrakcyjna jako zespół wielu szczelin.
 4. Dyspersja kątowa i zdolność rozdzielcza siatki.
 5. Rodzaje siatek dyfrakcyjnych.
 6. Zastosowanie siatki do pomiaru długości fal świetlnych.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. Sz. Szczeniowski: Fizyka doświadczalna t. IV, WN-T, Warszawa 1967.
 3. S. Pieńkowski: Fizyka doświadczalna t. III, PWN, Warszawa 1955.
 4. R. Resnick, D. Halliday: Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, PWN, Warszawa 1973.

 

 administrator portalu

 C Design MK