Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 3

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 3 

Ćw. 3  Badanie drgań tłumionych wahadła torsyjnego

  1. Ruch ciała sztywnego wokół nieruchomej osi - prędkość kątowa, moment bezwładności, moment siły, równanie ruchu.
  2. Ruch okresowy - okres i częstość (częstotliwość) ruchu.
  3. Drgania harmoniczne.
  4. Drgania tłumione tarciem suchym - równanie ruchu, wykres wychylenia w zależności od czasu.
  5. Drgania tłumione oporem wiskotycznym - równanie ruchu, wykres wychylenia w zależności od czasu, logarytmiczny dekrement tłumienia.
  6. Przyrządy i metoda pomiaru.

    LITERATURA:

  1. Skrypt PK.
  2. J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów t. I.

 

 administrator portalu

 C Design MK