Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 30

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 30 

Ćw. 30  Pomiar współczynnika absorpcji promieniowania ß -

Rys.1. Układ doświadczalny
 1. Promieniowanie naturalne.
  1. rodzaje promieniowania naturalnego i prawo absorpcji.
  2. jak wyznaczyć współczynnik absorpcji.
 2. Co to jest równowaga promieniotwórcza i jakie jest jej znaczenie w eksperymencie będącym przedmiotem ćwiczenia.
 3. Licznik Geigera-Müllera:
  1. przeznaczenie licznika i jego budowa.
  2. zasada działania i układ elektroniczny licznika.
  3. charakterystyka licznika, pojęcie plateau.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów t. II.
 3. B. Jaworski, A. Dietlaf: Kurs fizyki t. III.
Uwagi BHP:

Nie dotykać bezpośrednio folii aluminiowej przykrywajacej źródło promieniotwórcze. Po skończonym ćwiczeniu zostawić źródło pod licznikiem G-M, przykryte grubą płytką.


 

 administrator portalu

 C Design MK