Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 31

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 31 

Ćw. 31  Tarcie wewnętrzne ciał stałych

 1. W jaki sposób przejawia się tarcie w zjawiskach fizycznych. Podać zjawisk mogących służyć do wyznaczania tarcia wewnętrznego.
 2. Jak opisuje się matematycznie wpływ tarcia na ruch harmoniczny.
 3. Jak zależy amplituda i faza drgań wymuszonych przez siłę harmonicznie zmienną od jej częstości.
 4. Jakie wnioski można wyciągnąć z obserwacji drgań wymuszonych.
 5. Od jakich parametrów fizycznych zależy tarcie wewnętrzne w materiale.
 6. Jakie praktyczne znaczenie w problemach technicznych ma zjawisko tarcia wewnętrznego. Podać przykład tego zjawiska.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów t. I, WN-T, Warszawa 1975.
 3. R. Resnick, D. Halliday: Fizyka t. I, PWN, Warszawa 1973.
 4. B. Jaworski, A. Dietław: Kurs fizyki t. I, PWN, Warszawa 1970.
 5. S. Ziemba: Analiza drgań, PWN, Warszawa 1957.

 

 administrator portalu

 C Design MK