Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 39

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 39 

Ćw. 39  Badanie własności fizycznych ferroelektryków

 1. Dipol elektryczny, co nazywamy momentem dipolowym.
 2. Jakie wektory charakteryzują pole elektryczne w dielektryku. Ich wzajemne zależności.
 3. Zjawisko polaryzacji, polaryzacja spontaniczna.
 4. Własności ferroelektryków, histereza domeny, katastrofa polaryzacyjna, przemiany fazowe.
 5. Określić E, H, stratność energii na 1 cykl przepolaryzowania.
 6. Działanie termopary.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. D. Halliday, R. Resnick: Fizyka t. II, PWN, Warszawa 1974.
 3. C. Kittel: Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1976.

 

 administrator portalu

 C Design MK