Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 4

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 4 

Ćw. 4  Wyznaczanie modułu Younga metodą rozciągania drutu i strzałki ugięcia pręta

Rys.1. Przyrząd do pomiaru wydłużenia drutu
  1. Podać prawo Hooke'a dla rozciągania stali.
  2. Omówić własności sprężyste ciał stałych, ciekłych i gazowych.
  3. Podać metody wyznaczania modułu Younga.
  4. Omówić wykres rozciągania stali.
  5. Co to jest granica sprężystości i proporcjonalności.
  6. Podać przyczyny błędów pomiarów.

    LITERATURA:

  1. Skrypt PK.
  2. J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów t. I.

 

 administrator portalu

 C Design MK