Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 40

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 40 

Ćw. 40  Badanie zależności namagnesowania ferromagnetyków od natężenia pola magnetycznego na podstawie pomiaru pętli histerezy magnetycznej

  1. Pole magnetyczne wytwarzane przez przewodnik (prawo Biota-Savarta).
  2. Pole magnetyczne w materii. Paramagnetyzm i ferromagnetyzm.
  3. Zjawisko histerezy magnetycznej.

    LITERATURA:

  1. Skrypt PK.
  2. D. Halliday, R. Resnick: Fizyka t. II, PWN, Warszawa 1974.
  3. Praca zbiorowa pod redakcją T. Rewaja.

 

 administrator portalu

 C Design MK