Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 41

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 41 

Ćw. 41  Wyznaczanie przerwy energetycznej i innych parametrów złącza p-n dla germanu i krzemu

 1. Podać główne własności półprzewodników, półprzewodniki samoistne i domieszkowe.
 2. Teoria pasmowa ciał stałych.
 3. Pojęcie przerwy energetycznej, podać przybliżone jej wartości dla różnych materiałów.
 4. Złącze p-n, charakterystyka złącza.
 5. Podać zależności, które pozwalają wyznaczyć wartości przerwy energetycznej i prądu wstecznego.
 6. Narysować schemat zastosowanego układu elektrycznego i opisać metodę pomiaru.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. T. Masewicz: Radioelektronika dla praktyków, s. 11-18.
 3. Jay Oscar: Fizyka t. II, około s. 160.
 4. B. M. Jaworski, A. A. Piński: Elementy fizyki t. II, s. 466-475.
 5. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki t. II, cz. 2, s. 191-196.

 

 administrator portalu

 C Design MK