Politechnika Krakowska  |   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  |   Strony naszych Pracowników  |   Poczta

(dla studentów) Konsultacje, Konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty

Rekrutacja


  |    |   licznik odwiedzin :  1044938


 strona główna
Zestaw 6

>> I Pracownia Fizyczna 
Ćwiczenie nr 6 

Ćw. 6  Wyznaczanie gęstości i ciężaru właściwego ciał

 1. Wyprowadzić prawo Archimedesa. Omówić w jakich pomiarach gęstości wykorzystuje się to prawo.
 2. Jak zmienia się gęstość substancji ze wzrostem temperatury.
 3. Od czego zależy ciężar właściwy ciał.
 4. Omówić zasadę działania wagi hydrostatycznej.
 5. Na czym polega wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru.
 6. Jakie warunki powinny spełniać ciała stałe, aby było można wyznaczyć ich gęstość za pomocą piknometru.
 7. Omówić metody pomiaru gęstości cieczy.
 8. Jaki jest związek pomiędzy gęstością i ciężarem właściwym substancji.
 9. Omówić zasady działania naczyń połączonych.
 10. Na czym polega pomiar gęstości za pomocą areometru.
 11. Do jakich pomiarów używa się rurek Harego.
 12. Ile wynosi gęstość wody, oraz ciężar właściwy wody w układzie SI.

  LITERATURA:

 1. Skrypt PK.
 2. Praca zbiorowa pod redakcją K. Fulińskiej: Opisy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki cz. I.
 3. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna.
Przepisy dotyczące ważenia

 

 administrator portalu

 C Design MK