Wybrane współczynniki Studenta-Fishera tn,a  w zależności od ilości pomiarów n i poziomu ufności a

n  \   a 0,6826* 0,9 0,95 0,99 0,999
2 1,837 6,314 12,706 63,657 636,619
3 1,321 2,920 4,303 9,925 31,599
4 1,197 2,353 3,182 5,841 12,924
5 1,141 2,312 2,776 4,604 8,610
6 1,110 2,015 2,580 4,032 6,869
7 1,090 1,943 2,447 3,707 5,959
8 1,077 1,895 2,365 3,500 5,408
9 1,066 1,860 2,306 3,355 5,401
10 1,059 1,833 2,252 3,250 4,781
11 1,052 1,813 2,228 3,169 4,587
12 1,047 1,796 2,021 3,106 4,437
13 1,043 1,782 2,179 3,055 4,318
14 1,040 1,771 2,160 3,012 4,220
15 1,037 1,761 2,145 2,977 4,141
16 1,034 1,753 2,131 2,921 4,073
17 1,032 1,746 2,120 2,892 4,015
18 1,030 1,740 2,110 2,878 3,965
19 1,028 1,734 2,100 2,861 3,922
20 1,027 1,729 2,093 2,845 3,883

*Poziom ufności a  = 0,6828 odpowiada poziomowi ufności odchylenia standardowego.