Dla kandydatów

Proponujemy studia na kierunku Fizyka techniczna lub makrokierunku Nanotechnologie i nanomateriały.