Nanotechnologie i nanomateriały (I stopień)

Prezentacja Dzień Otwarty 2016

Basic information about the field of study XII 2016

Dlaczego warto dołączyć do nas?

Kierunek międzywydziałowy prowadzony we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej.
Zajęcia odbywają się wspólnie do wyboru specjalizacji (po II roku) fizycznej (inżynieria nanostruktur) lub chemicznej

Sylwetka absolwenta

Studenci tego kierunku posiadają umiejętność praktycznego korzystania ze zdobytej podstawowej wiedzy z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Absolwenci poza wiedzą w zakresie fizyki i technicznych zastosowań fizyki, posiadają szerokie praktyczne umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów.
Znają obowiązujące w przemyśle chemicznym przepisy prawne i etyczne. Potrafią w działaniach zawodowych postępować zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych oraz prowadzeniem badań analitycznych.

Program studiów

Kurs podstawowy trwa dwa lata/cztery semestry. Po czwartym semestrze studenci wybierają specjalność

I semestr II semestr III semestr VI semestr
Matematyka Matematyka Wybrane działy matematyki stosowanej Chemia analityczna
Podstawy fizyki Pole elektromagnetyczne Wstęp do fizyki atomowej Elektrotechnika i elektronika
Podstawy chemii Chemia nieorganiczzna Chemia fizyczna Podstawy technologii chemicznej
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi Chemia organiczna Termodynamika techniczna i chemiczna Podstawy inżynierii chemicznej
Podstawy informatyki Podstawy informatyki Maszynoznastwo i aparatura przem. Chem. Podstawy technologii polimerów
Podstawy ochrony własności intelektualnej i przem. Bezpieczeństwo techniczne Przedmiot  kierunkowy chemiczne (wybieralny). Przedmiot  kierunkowy chemiczne (wybieralny).
Przedmioty humanistyczne I Zagadnienia ekologii,  bezpieczeństwo pracy i ergonomia Przedmiot kierunkowy fizyczne (wybieralny) Podstawy fizyki współczesnej
Język obcy Ekonomia Grafika inżynierska Podstawy nanotechnologii
Przedmioty hum. II Język obcy Wychowanie fizyczne
Język obcy Język obcy

Specjalizacja

Inżynieria Nanostruktur WFMiI      

Absolwenci I stopnia studiów specjalności Inżynieria nanostruktur (prowadzonej przez Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej) zdobywają wiedzę teoretyczną i doświadczenie w pracy laboratoryjnej z szeroko pojętymi nanostrukturami (polimerami, ciekłymi kryształami i nowoczesnymi materiałami o własnościach magnetycznych). Są dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, naukowych i in.

Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w przemyśle chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, optoelektronice i wszystkich instytucjach związanych z inżynierią materiałową. Absolwenci obu specjalności prowadzonych w ramach kierunku zdobywają umiejętność łatwego przystosowywania do stale zmieniających się wymagań rynku. Absolwenci ww. specjalności mogą podjąć pracę w małych i średnich zakładach produkujących różne materiały polimerowe, zakładach przetwórstwa i recyklingu materiałów polimerowych. Mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

V semestr VI semestr VII semestr
Metody mat. fizyki Metody mat. fizyki Praca dyplomowa
Materiałoznawstwo i korozja Elementy fizyki statystyczn. i termodyn. Seminarium dyplomowe
Automatyka i pomiary fizykochem. Wstęp do fizyki fazy skondensowanej Nanostruktury
Surowce i procesy technologiczne Techniki pomiarowe w nanotechnologii Wybrane przedmioty specjalnościowe
Modelowanie molekularne nanostruktur Samoorganizacja nanostruktur Praktyka
Ekologia a przemysł Związki organiczne w optoelektronice
Przed.  kierunkowe fizyczne (wyb.) Wybrane przedmioty specjalnościowe
Laboratorium fizyczne
Zjawiska mikroskopowe
Terminologia techniczna w języku angielskim
Wychowanie fizyczne

Technologie Nanomateriałowe WIiTCh => 

Kierunek: Nanotechnologie i Nanomateriały


 

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

Przedmioty które mogą być podstawą przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego :

  • matematyka
  • fizyka z astronomią
  • chemia
  • informatyka
  • W trakcie rejestracji elektronicznej można wybrać kierunek podstawowy i alternatywny
  • Kandydat w pierwszej kolejności jest przyjmowany na kierunek podstawowy
  • Jeśli kandydat nie został zakwalifikowany na kierunek podstawowy, a na alternatywnym są wolne miejsca, kandydat jest przyjmowany na kierunek alternatywny

Progi punktowe, które obowiązywać będą w czasie rekrutacji na rok akademicki 2016/17 zostaną ustalone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne po podaniu przez kandydatów wyników matur.

Progi punktowe, jakie obowiązywały podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/17

Wymagana liczba punktów
(I tura)
Liczba kandydatów na jedno miejsce Wymagana liczba punktów
(II tura)
Fizyka techniczna 40 0,65 58
Informatyka 104 6,98
Nanomateriały i nanotechnologie 60 1,56 60
Matematyka 40 0,96 50

Więcej informacji: www.rekrutacja.pk.edu.pl

 


Kontakt

Instytut Fizyki PK
Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel.: 012 637 06 66,  012 628 25 80