Laboratorium

Przed przystąpieniem do laboratoriów prosimy zapoznać się z regulaminem i zasadami BHP.