Zasady BHB

Zasady BHP obowiązujące na zajęciach laboratoryjnych z fizyki.

 1. Do laboratorium przychodzimy bez płaszczy (kurtek), które zostawiamy w szatni.
 2. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów w laboratorium.
 3. Przystępując do wykonania ćwiczenia stosujemy się do następujących zasad:
  • zapoznajemy się z instrukcja, oraz z wszelkimi zaleceniami bezpieczeństwa znajdującymi się bezpośrednio przy ćwiczeniu i w instrukcji,
  • uruchomienie lub wprowadzenie w ruch urządzenia odbywa się tylko za zgodą prowadzącego,
  • nie wolno włączyć napięcia elektrycznego, bez zezwolenia prowadzącego, natomiast konieczne w ćwiczeniu zmiany obwodów muszą być wykonywane przy wyłączonym napięciu z sieci, a poprawność połączeń akceptowana przez prowadzącego,
  • należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu ćwiczeń z użyciem:
   1. szkła laboratoryjnego
   2. kwasu bądź innych chemikaliów
   3. lasera
   4. źródła promieniowania
  • należy przestrzegać zaleceń BHP umieszczonych zarówno w instrukcji, jak i przy danym ćwiczeniu.
 4. W ćw. 10 należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie poparzyć się wrzącą wodą oraz, by woda nie zamoczyła przewodów lub urządzeń elektrycznych.
 5. Po zakończeniu ćwiczenia wyłączamy aparaturę zgodnie z zasadami umieszczonymi w instrukcji.

W przypadku występujących wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości w działaniu urządzeń – należy natychmiast zwrócić się do osoby prowadzącej.