Laboratorium II

Numer Tytuł Akcja
Numer Tytuł Akcja
42 Pomiar ładunku właściwego elektronu metodą podłużnego pola magnetycznego.
43 Wyznaczanie prędkości światła
45 Doświadczenie Millikana
46 Efekt Kerra
47 Efekt Zeemana
48 Badanie widma rentgenowskiego molibdenu i wyznaczanie stałej Plancka.
49 Absorpcja promieniowania Rtg
50 Efekt Comptona
51 Elektronowy rezonans paramagnetyczny
52 Jądrowy rezonans magnetyczny
53 Badanie widm fotoluminescencyjnych i absorpcyjnych molekuł
54 Pomiary spektrofotometryczne przy użyciu spektrometru PC 2000 z zintegrowaną sferą odbiciową ISP-REF
55 Wyznaczanie irradiancji cienkich warstw
56 Wyznaczanie parametrów optycznych i geometrycznych cienkich warstw.