Programy komputerowe

WykresLab

Służy do graficznego przedstawiania wyników pomiarów wielkości zależnych, a także znajdowania, metodą najmniejszych kwadratów, parametrów podstawowych funkcji opisujących zależności między mierzonymi wielkościami fizycznymi.

Program adresowany jest do studentów Politechniki Krakowskiej wykonujących ćwiczenia laboratoryjne w Instytucie Fizyki Politechniki Krakowskiej (IFPK) i tylko te osoby mają prawo do bezpłatnego korzystania z niego.

Aby pobrać program kliknij poniżej

WykresLab wersja 3.0.1 (29.10.2015)

Opis wprowadzonych zmian:  Zmiany

Ostatnia wersja programu sprzed zmian opisanych w powyższym pliku

WykresLab wersja 1.17 (17.10.2011)

Po rozpakowaniu pliku wykreslab.zip dostaniemy plik wykonywalny WykresLab.exe, który wystarczy przenieść do wybranego przez siebie katalogu. Po uruchomieniu programu w jego katalogu utworzony zostanie podkatalog Dane, w którym będziemy zapisywać pliki z danymi do wykresów.

Używanie programu przez instytucje inne niż IFPK oraz osoby inne niż wyżej wymienione bez zgody autora jest nielegalne. Programu nie wolno sprzedawać osobom trzecim.