Pracownicy

Wykaz pracowników instytutu

Prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
puwojcik@cyfronet.pl
Włodzimierz Wójcik : Prof. dr hab.

Emerytowani pracownicy instytutu