O instytucie

Instytut Fizyki (symbol F-1) jest Instytutem Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki. Posiada zespół laboratoriów fizycznych, amfiteatralną salę wykładową, cztery mniejsze sale wykładowo-ćwiczeniowe, dwa laboratoria studenckie, pracownie naukowe, dwie pracownie komputerowe, pomieszczenia pracowników, sekretariat, bibliotekę i pomieszczenia warsztatowe. Placówka mieści się w Pałacu Królewskim w Łobzowie.

Działalność zawodową pracowników Instytutu można podzielić na dydaktyczną, naukową i organizacyjna. Działalność dydaktyczna obejmuje zajęcia z fizyki prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej z wyjątkiem Wydziału Architektury.