O instytucie

Instytut Fizyki (symbol F-1) jest Instytutem Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki. Posiada zespół laboratoriów fizycznych, amfiteatralną salę wykładową, cztery mniejsze sale wykładowo-ćwiczeniowe, dwa laboratoria studenckie, pracownie naukowe, dwie pracownie komputerowe, pomieszczenia pracowników, sekretariat, bibliotekę i pomieszczenia warsztatowe. Placówka mieści się w Pałacu Królewskim w Łobzowie.

Działalność zawodową pracowników Instytutu można podzielić na dydaktyczną, naukową i organizacyjna. Działalność dydaktyczna obejmuje zajęcia z fizyki prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej z wyjątkiem Wydziału Architektury.

Dyrektor:
prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
email: puwojcik@cyf-kr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Badań i rozwoju:
dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK
email: uowoszcz@cyfronet.pl

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
Kierownik Zespołu Laboratoriów Dydaktycznych:
dr inż. Małgorzata Duraj
email: mduraj@poczta.onet.pl