Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses or find me on CUT Phonebook .

Symulacje komputerowe 2019/2020

Projekty zaliczeniowe

Prezentacje przygotowane na podstawie książek:
 • W.-H Steeb, 'The Nonlinear Workbook', World Scientific
 • R.H. Landau et al., 'Computational Physics: Problem Solving with Computers', Wiley
 • Prezentacje równania różniczkowe cząstkowe:

 • Solitony: Raport, Program 1, Program 2
 • Rownanie Lippmana-Schwingera: Raport, Program
 • Rownanie falowe: Raport, Programy
 • Prezentacje metody Monte Carlo:

 • Perkolacja: Raport, Program
 • Ukryte łańcuchy Markova: Raport, Program - Jupyter Notebook, Program C++
 • Model Isinga: Raport, Program
 • © 2020 R.K.