Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses or find me on CUT Phonebook .

Analiza danych i uczenie maszynowe 2020/2021

Prezentacje:

  • * Choroby serca: prezentacja
  • Jakość win: prezentacja, program
  • Algorytm KNN równolegle: prezentacja, program
  • * - najlepszy projekt zaliczeniowy wybrany w głosowaniu

    © 2020, 2021 R.K.