Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses or find me on CUT Phonebook .

Modelowanie komputerowe 2020/2021

Projekty zaliczeniowe

Prezentacje przygotowane na podstawie książek:
 • W.-H Steeb, 'The Nonlinear Workbook', World Scientific
 • R.H. Landau et al., 'Computational Physics: Problem Solving with Computers', Wiley
 • Równania różniczkowe zwyczajne

 • * Odwzorowanie logistyczne: Raport, Program
 • Wahadlo podwojne: Raport, Program
 • Rzut: Raport, Program
 • Cząstka kwantowa: Raport, Program
 • Planety: Raport, Program
 • Metody Rungego-Kutty: Raport, Program
 • * - najlepszy projekt zaliczeniowy wybrany w głosowaniu

  Równania różniczkowe cząstkowe

 • * Równanie adwekcji i równanie Burgersa: Raport, Program
 • Schemat Cranka-Nicolsona dla równania przewodnictwa ciepła: Raport, Program
 • Potencjał Elektrostatyczny: Raport, Program
 • Kondensator: Raport, Program
 • Przepływ ciepła: Raport, Program
 • Drgająca struna: Raport, Program
 • * - najlepszy projekt zaliczeniowy wybrany w głosowaniu

  Rozwiązywanie równań przy pomocy systemu Elmer CSC

 • * Wiry von Karmana: Raport
 • Wiry von Karmana (2): Raport
 • Thermal flow: Raport
 • Pole magnetyczne magnesu: Raport
 • Pojemność płyty perforowanej: Raport
 • Fale w falowodzie: Raport
 • Przpływ ciepła w zakryzwionej rurze (2): Raport
 • Ugięcie elastycznej belki: Raport
 • * - najlepszy projekt zaliczeniowy wybrany w głosowaniu

  Metody Monte Carlo

 • * Rozpad radioaktywny: Raport, Program
 • Całki po trajektoriach: Raport, Program
 • Wyżarzarnie: Raport, Program
 • Problem Komiwojażera - algorytm genetyczny: Raport
 • Perkolacja w pożarach lasów: Raport, Program
 • Magnetyzm - Wang-Landau sampling: Raport, Program
 • Model Isinga: Raport, Program
 • * - najlepszy projekt zaliczeniowy wybrany w głosowaniu

  © 2020 R.K.